Vše začalo už v sobotu večer koncertem k poctě sv. Jakuba, chrámem zněly tóny varhan a trubky v podání Viktora Darebného a Vojtěcha Hylského. Nedělní část oslav odstartovala slavnostní poutní mší v kutnohorském kostele sv. Jakuba.

Po mši se dění přesunulo na prostranství před farou, kde vyhrávalo jazzové trio, pro malé diváky bylo připraveno divadelní představení Potopa v provedení divadla Já to jsem a na zájemce o historii arciděkanského chrámu čekala komentovaná prohlídka kostela vedená Karlem Vopařilem.