Parta kutnohorských zvoníků rozezní zvony, aby tak symbolicky vyprosily požehnání zdaru díla. Nový zvon, pojmenovaný Jakub Maria, byl pořízen z prostředků shromážděných veřejnou sbírkou Zvon pro Jakuba, díky které se do dnešního dne podařilo soustředit více jak dva miliony sedm set tisíc korun.

Zvon Jakub Maria bude, po převezení do Kutné Hory, slavnostně požehnán při oslavě svátku svatého Jakuba 23. července diecézním biskupem Mons. Janem Vokálem, poté bude vystaven ve Vlašském dvoře. Na věž kostela bude vyzdvižen historickým způsobem v sobotu 14. října a slavnostně se rozezvučí při děkovné bohoslužbě při výročí posvěcení chrámu v neděli 15. října. Zvon zazní z kostelní věže po tři čtvrtě století, poprvé od rekvizice původního zvonu jménem Vavřinec za druhé světové války.

A proč vlastně český zvonař odlévá zvon pro český kostel v holandském městečku Asten? Spolupráce s nizozemskou zvonárnou Royal Eijsbouts začala po roce 2002, kdy byla zcela zatopena rodinná zvonařská dílna Manouškových na Zbraslavi. Její činnost už se nepodařilo obnovit a tak se útočištěm pro Petra Rudolfa Manouška stal právě Asten a zvonárna, kterou vlastní rod Eijsbouts již od druhé poloviny devatenáctého století.

Výstup na ochozy chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře.
Farnost připravila výstup na ochozy chrámu