Účastníci se 11. listopadu v 17.00 nesešli jako dříve na prostranství mezi farou a kostelem sv. Jakuba, ale ve spodní části Palackého náměstí, u Kafírnictví, tedy v místech, kde do náměstí ústí ulice 28. října. Důvod změny byl prostý, kvůli stále stoupajícímu zájmu, už by se malí i velcí pochodníci na původní místo prostě nevešli. Z náměstí se průvod vedený sv. Martinem na bílém koni vydal za vytrvalého deště ke katedrále sv. Barbory, kde si členové dramatického kroužku Základní umělecké školy Kutná Hora připravili pro příchozí scénku ze života světce. Kdo chtěl, mohl poté zavítat do katedrály, zaposlouchat se do tónů varhan a u obrazu svatého Martina zapálit svíčku.

Zakončení Svatomartinského lampionového průvodu v chrámu sv. Barbory:

Zdroj: Jan Šmok

Znáte legendu o plášti spojenou se sv. Martinem?
Povídá se, že když byl Martin důstojníkem armády, tak se jednou vracel na svém bílém koni ke své vojenské posádce v Gaulu. U brány města viděl nahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Protože Martin neměl u sebe ani jídlo a ani žádné peníze, tak prý sundal svůj vojenský plášť a mečem ho přeťal na dvě části. Do jedné části svého pláště oblékl žebráka a druhou část si ponechal. Pak šel Martin spát a ve snu se mu dle legendy zjevil sám Ježíš Kristus a řekl mu jedinou větu, která zněla takto: „Tímto rouchem mě oděl Martin, ještě nepokřtěný.“ Ráno, když se probudil Martin ze snu, tak byl jeho vojenský plášť opět celý. Po této události se nechal Martin pokřtít a opustil armádu. Založil mnišskou osadu u města Poitiers a také klášter v Liguge. Pravděpodobně v roce 371 byl Martin zvolen biskupem v Tours. Zemřel v roce 397.