Ačkoliv zpráva kraje hovoří o tom, že k odvolání došlo po vzájemné dohodě odpovědného radního, předsedkyně Výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch a právě ředitelky Českého muzea stříbra Světlany Hrabánkové, ona sama to vnímá evidentně jinak.

"Mé odvolání z postu ředitelky muzea nebylo ze strany našeho zřizovatele nijak avizované ani výtkou či jakýmkoli upozorněním. Samozřejmě mě z lidského hlediska zasáhlo. Udivující byl především zvolený způsob oznámení (v podstatě ze dne na den) o rozhodnutí a podání návrhu na mé odvolání," popsala Světlana Hrabánková.

"Podle mého názoru bylo podloženo zcela zástupnými a bohužel ze strany pana radního neověřenými důvody a fakty. Svůj odchod jsem již samozřejmě plánovala, jsem koneckonců již několik let v důchodovém věku, ale po více než 31 letech mé služby muzeu, jsem si ho představovala poněkud jinak. Na svou práci i práci mých kolegů jsem opravdu hrdá a chtěla bych jim i touto cestou veřejně poděkovat za spolupráci, ale i lidskou podporu v posledních dnech," zdůraznila Hrabánková.

Výběrové řízení na nového ředitele/ředitelku Českého muzea stříbra bude vyhlášeno v nejbližší době a stejně jako při jiných výběrových řízeních budou kandidáty na vedení organizace hodnotit odborníci, zástupci města, ve kterém instituce působí, a zástupci cestovního ruchu.

„Muzeum pod vedením paní ředitelky výborně odborně pracuje, ale méně využívá potenciál v oblasti popularizace výjimečného kulturního dědictví Středočeského kraje, které má ve své správě. Od nového vedení muzea bychom očekávali prohloubení spolupráce s městem Kutná Hora a s lokální kulturní komunitou. Doba mění požadavky na komunikační kanály a i tradiční kulturní instituce na požadavky doby musejí reagovat pružně,“ uvedl k odvolání ředitelky radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

I na to ale dlouholetá ředitelka reagovala. "Expozice i sezónní výstavy Českého muzea stříbra se dlouhodobě řadí na první příčky návštěvnosti kutnohorských památek, dlouhodobě muzeum dosahuje nejvyšší návštěvnosti mezi středočeskými muzei. O spokojenosti návštěvníků s kvalitou našich expozic a služeb (texty pro návštěvníky jsou k dispozici v 15 světových jazycích), hovoří recenze na nezávislých portálech jako je Trip Advisor (od roku 2013 je nám pravidelně přidělován Certifikát výjimečnosti udělovaný díky kladnému hodnocení) nebo Google (hodnocení 4,6 z 5, 1284 recenzí). Muzeum získalo několik celorepublikových cen a uznání," řekla Hrabánková.

Celé její vyjádření pro Deník k náhlému odvolání si můžete přečíst zde:

Letos v září uplynulo 31 let, kdy jsem nastoupila na post ředitelky tehdy Okresního muzea v Kutné Hoře. Muzeum, jak ho známe dnes, jsme spolu s mými kolegy vybudovali téměř od nuly. Všechny tři naše objekty prošly postupně rekonstrukcemi a byly realizovány stálé expozice (většina z nich na základě mých scénářů a projektů), které se stále mohou hrdě řadit mezi ostatní, podstatně mladší a nákladnější projekty.

Za tu dobu se udělalo mnoho práce. Muzeum, jakožto odborná instituce je partnerem mnoha badatelům a pracovníci odborného oddělení předávají poznatky ze svých oborů nejen nejmladší generaci dětí v mateřských a základních školách při edukačních programech, ale i generaci starší například při tematických přednáškách v muzeu nebo Městské knihovně Kutná Hora.

Pracovníci odborného oddělení se svědomitě starají o 180 000 sbírkových předmětů, které katalogizují, průběžně digitalizují a podle finančních možností muzea také restaurují. Nelze přitom zapomínat na fakt, že celý provoz muzea a tedy i restaurování je pokrýváno vlastními příjmy muzea ze vstupného. Zřizovatel, Středočeský kraj, přispívá muzeu na pokrytí mezd a investičních akcí. Po celou dobu muzeum pod mým vedením usiluje o naplnění jednoho ze svých poslání, které mu dal do vínku jeho předchůdce Archeologický sbor Vocel před více než 144 lety. Tím je péče o zachování kulturního dědictví, hmotné paměti našeho města a regionu. Jako v jediném středočeském muzeu jsou sbírkové předměty a stejně tak rozsáhlý knihovní fond dále moderním způsobem zpracovávány do on-line katalogů a tak popularizovány a přibližovány laické i odborné veřejnosti. Práce muzea je uznávána celorepublikově i v zahraničí.

Přímo v Kutné Hoře muzeum dlouhodobě spolupracuje na přípravě celoměstských akcí jako je Advent, Noc literatury, do Muzejní noci se muzeum před mnoha lety zapojilo jako první instituce v Kutné Hoře. V mnoha ohledech byla tak naše práce průkopnická. Téměr 30 let se muzeum podílelo na přípravě slavnosti Královské stříbření Kutné Hory, které popularizovalo historii a význam Kutné Hory. Celý projekt jsem koncipovala jako aktivitu „Muzeum vychází do ulic“.

Dlouhodobě jsme se také podíleli jako aktivní člen na práci Fondu cestovního ruchu, kde jsme plnili koncepční i konkrétní úkoly za účelem propagace města Kutná Hora. Vždy a nad rámec našich povinností jsme se také účastnili veletrhů cestovního ruchu, ať už pod hlavičkou města nebo Středočeského kraje. V posledních měsících jsem za muzeum podpořila město Kutná Hora v otázce organizace setkání hornických měst v roce 2022 nebo v otázce schválení přihlášky uchazeče o titul Evropské město kultury.

Expozice i sezónní výstavy Českého muzea stříbra se dlouhodobě řadí na první příčky návštěvnosti kutnohorských památek, dlouhodobě muzeum dosahuje nejvyšší návštěvnosti mezi středočeskými muzei. O spokojenosti návštěvníků s kvalitou našich expozic a služeb (texty pro návštěvníky jsou k dispozici v 15 světových jazycích), hovoří recenze na nezávislých portálech jako je Trip Advisor (od roku 2013 je nám pravidelně přidělován Certifikát výjimečnosti udělovaný díky kladnému hodnocení) nebo Google (hodnocení 4,6 z 5, 1284 recenzí). Muzeum získalo několik celorepublikových cen a uznání.

Mé odvolání z postu ředitelky muzea nebylo ze strany našeho zřizovatele nijak avizované ani výtkou či jakýmkoli upozorněním. Samozřejmě mě z lidského hlediska zasáhlo. Udivující byl především zvolený způsob oznámení (v podstatě ze dne na den) o rozhodnutí a podání návrhu na mé odvolání.

Podle mého názoru bylo podloženo zcela zástupnými a bohužel ze strany pana radního neověřenými důvody a fakty. Svůj odchod jsem již samozřejmě plánovala, jsem koneckonců již několik let v důchodovém věku, ale po více než 31 letech mé služby muzeu, jsem si ho představovala poněkud jinak.

Na svou práci i práci mých kolegů jsem opravdu hrdá a chtěla bych jim i touto cestou veřejně poděkovat za spolupráci, ale i lidskou podporu v posledních dnech.