Současnost: Obec má dvě soukromé prodejny smíšeného zboží, jedno pohostinství, zámečnickou dílnu, nákup a prodej ovoce a zeleniny. Zemědělská výroba se dělí mezi soukromé zemědělce a zemědělské družstvo. Ze 136 čísel popisných je trvale obydleno 96 budov, 34 slouží k rekreaci a 6 budov je veřejných.

Svatý Mikuláš

V 10. století se prostíral mezi Kolínem a Čáslaví les zvaný Bor, náležící knížatům českým. V něm byla založena na lesní lučenině osada Bor. V roce 1278 koupil opat sedlecký, Mikuláš I., les i osadu, a tím se osada dostala do rukou královských. Roku 1307 byl vystavěn kostel sv. Mikuláše. Od té doby byla obec nazývána „Bor sv. Mikuláše“ a od 2. poloviny 15. století nese současný název.

Současnost: V obci je obecní úřad s kulturním sálem, požární nádrž, mateřská škola. Známý je místní divadelní spolek s více než padesátiletou historií. Pod obec patří od roku 1960 Svatá Kateřina a od 1980 Sulovice a Lišice. V obci sídlí společnost ZOS Kačina. Neodmyslitelnou součástí je i zámek Kačina s věhlasnou kaštanovou alejí a přilehlý hostinec „Na Huse“.