Učinila tak už v říjnu loňského roku, kdy předkladatelem návrhu byl radní Tomáš Pilc (ZMĚNA). Ten své kroky odůvodňoval mimo jiné tím, že svoz odpadu i sběrný dvůr lze provozovat levněji a obě služby by měly být takzvaně „přesoutěženy“.

Trnem v oku byl ale také fakt, že městská společnost MVE plus provozuje, údajně nehospodárně, i další aktivity, kupříkladu Jízdárnu Karlov či Psí útulek Kutná Hora. "Pokud město Kutná Hora uzná tyto aktivity financované z činnosti pro AVE CZ za nevhodné, jsme připraveni je ukončit," uvedli v důvodové zprávě pro zastupitele jednatelé Šárka Kalivodová a Jindřich Bartoň. Městští zastupitelé ale nyní rozhodli jinak a usnesení Rady města č. 826/17, kterým bylo podání výpovědi ze smluv společnosti MVE plus odsouhlaseno, zrušili. 

close Svozové firmy na Kutnohorsku info Zdroj: Deník zoom_in

Kliknutím zvětšíte.

V prvé řadě šlo nejprve o čistě formální důvody. Společnost MVE plus totiž z poloviny vlastní město Kutná Hora a z druhé poloviny město Čáslav. Oba subjekty také příslušné smlouvy uzavíraly. „Jelikož smlouvu uzavírala Rada města Kutné Hory a Rada města Čáslav, bylo nutné před zasláním výpovědi zajistit plnou moc Města Čáslav v zastupování celé záležitosti. Oznámení městu Čáslav bylo odesláno a svoláno jednání týkající se hospodaření společnosti MVE plus, kde se projednávali navrhované výpovědi z uzavřených smluv s tím, že se zástupci města Čáslav bylo dohodnuto, že přijatá usnesení předloží Radě města Čáslav na nejbližším možném jednání,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti tak dnes už bývalý starosta Kutné Hory Martin Starý využil svého práva v souladu se Zákonem o obcích a pozastavil výkon říjnového usnesení Rady města a rozhodnutí v celé záležitosti takříkajíc „přehodil“ na městské zastupitele. Má na to totiž právo, pokud má za to, že toto usnesení městské rady je nesprávné.

Zastupitele ke zrušení výpovědí společnosti MVE plus ale vedly i další důvody. „Cena svozu odpadu za jednu tunu se pohybuje pod tisíc korun, což je ve srovnání s jinými městy nižší cena. Dalším argumentem je to že, všichni ve městě jsou se společností spokojení, například to, jak sváží odpad i o svátcích. Všichni už to bereme jako samozřejmost,“ řekl Jan Havlovic (ALTERNATIVA).

Ten, stejně jako kupříkladu zastupitelka Iva Pospíšilová (ČSSD), zároveň poukázal i na další skutečnosti. A sice, že společnost MVE plus kromě svozu odpadu a sběrného dvora zajišťuje provoz i dalších středisek. „Jedna věc je vysoutěžit levněji svoz odpadu. Druhá věc ale je, zda-li střediska, která MVE plus provozuje, chceme, nebo nechceme zachovat,“ řekla Pospíšilová.

Kromě toho prý existuje i možnost, že nové výběrové řízení by mohlo v konečném důsledku znamenat i zvýšení cen. „Bylo naznačeno, že hrozí riziko toho, že pokud služby přesoutěžíme, vyjdou nakonec dráž. Alespoň to naznačují zkušenosti některých obcí,“ řekl Josef Viktora. S tím ale původní předkladatel návrhu zásadně nesouhlasí. „Já se domnívám, že by se ty smlouvy měly přesoutěžit. Je s podivem, když máme společnou firmu s Čáslaví, že Čáslav tu naši společnou firmu nevyužívá a odpady vozí napřímo,“ uvedl Tomáš Pilc.

To je ale podle slov čáslavského starosty dáno historickým vývojem společnosti. "V devadesátých letech město Čáslav postavilo skládku. Provozovala ji a svoz odpadu zajišťovala firma MVE s.r.o., která byla stoprocentně vlastněná městem. Mezitím se udělala dohoda mezi Čáslaví a Kutnou Horou, že vznikne jiná společnost, MVE plus, která bude svážet odpad na čáslavskou skládku z Kutné Hory," vysvětlil Jaromír Strnad tím, že v průběhu času se společnost MVE s.r.o. proměňovala a s tím, jak se měnila, předávala nejen provoz skládky, ale také své závazky a svoz odpadu.

Dnes skládku vlastní firma AVE CZ a v režii má i svoz odpadů. K jeho názoru se přiklání i Josef Králik (ANO). „Já jsem příznivec soutěží, takže jsem pro to, aby s to vysoutěžilo,“ řekl. Konečný verdikt by měl padnout po 31. březnu. Do té doby má totiž Rada Města Kutná společně s městským úřadem dozorčí radou společnosti MVE PLUS předložit analýzu současného stavu odpadového hospodářství a navrhnout řešení nakládání s odpady v Kutné Hoře.

Na území regionu působí tři velké svozové firmy. Na Uhlířskojanovicku a v okolí Zruče nad Sázavou je to ASA, která ukládá odpady na skládky v Trhovém Štěpánově a v Radimi. V Kutné Hoře zajišťuje svoz firma MVE plus, která používá skládku v Čáslavi, stejně jako AVE CZ, které sváží zbytek území.