Obří stroj v současnosti čeká na rozebrání a transport zpět ze staveniště.