Letní prázdniny tu tráví čtyřicítka dětí od dvanácti let. „Asi čtvrtina je z věřících rodin a ostatní z našich celoročních klubů nebo jejich kamarádi,“ podotkl Saša Štěpánovský ze Sboru Křesťanského společenství. Celý tábor nazvali „Ve stínu pyramid“. „Vyprávíme dětem starý biblický příběh o teenageru Josefovi. Jak ho jeho bratři prodali ze závisti a žárlivosti do otroctví,“ přiblížil dále vedoucí. S příběhem seznamují děti formou divadla, otázek a her.

Dopoledne děti pomáhají v kuchyni a se dřevem a hrají hry v lese, či na louce. Během poledního klidu se věnují výtvarným dílnám. Vyráběly šperky z korálků nebo květináčky a hadrové tašky. „Baví mě to, ale záleží jakou mám náladu a co to je,“ prozradila Dominika Vašíčková.

Odpoledne vyrážejí na bojovky a přespí i mimo tábor. „Včera jsme museli při bojovce hledat jídlo a uvařit si ho. Museli jsme si ho najít podle lístečků a mapy v lese,“ přiblížila Ester Štěpánovská, které rýžová kaše s malinami moc chutnala. Oblíbená je i hra na svíčkovanou. Děti chodí se svíčkami a vzájemně se je snaží sfouknout. Vyhrává ten, kdo má ještě nějaké svíčky.

A jak je to se stýskáním po domově a vymoženostech techniky? „Jsem ráda, že tady není televize,“ usmála se Kateřina Trutnovská. Líbí se jí mezi kamarádkami, se kterými pozoruje v noci hvězdy.

Veškerá činnost je zaměřená na pobyt v přírodě, získání pozitivního přístupu k práci a na týmovou spolupráci. Díky posezení s vyprávěním biblického příběhu se děti zamýšlí a kladou si také otázky. „Chceme je naučit, aby se nebály mít svůj názor a pokud něco řeknou, tak aby si za tím stály. A nebály se mít jiný názor než je většinový,“ pokračoval Saša Štěpanovský.

Dětem by měla být blízká věrnost a poctivost. „Sílu můžeme najít v někom, kdo nás převyšuje, ve víře v Boha, v osobě Ježíše Krista,“ dodal Saša Štěpánovský s tím, že chtějí dělat věci, o kterých si myslí, že jsou správné.

Chtějí naučit děti samostatnosti. „Problém naší společnosti je, že se třeba děti bojí projevit a být jiní. Nechávají se strhnout televizí,“ poznamenal vedoucí s tím, že právě tady mají svůj prostor k úvahám a názorům. „Můžete si v televizi pustit skvělý film o lese, ale nikdy tam necítíte vůni táboráku, borovic, neslyšíte zpěv ptáků. V tomhle jsou ty tábory nenahraditelné,“ zakončil Saša Štěpánovský.

Příběh: Jak se zachová Josef? uvažují děti

Jedno dopoledne patřilo také příběhu O Josefovi.

Josef se z vězně stal během pár hodin druhým mužem egyptské říše hned po faraonovi. Na to místo se dostal po dlouhých let zkoušek, ve kterých osvědčoval poctivost, věrnost a čistotu.

„Mluvili jsme s dětmi o pokoře. Říkal jsem jim i o loňské prohře hokejistů, kteří sami říkali to, že jim chyběla pokora,“ zmínil Saša Štěpánovský. „Josef nic neudělal a přesto se dostal do vězení. Složitou cestou a svou pokorou se dostal až nahoru,“ přiblížil táborník Vítek Dvořil.

Děti se nad příběhem zamýšlejí a v podvečer je čeká zpětná vazba v podobě reakcí na tyto příběhy. „Mají zjistit, jak se začal chovat Josef, když dostal za úkol správu faraonova domu a tedy celé egyptské říše,“ přiblížil vedoucí.

Sami děti se tak mají rozhodnout, jak se asi Josef zachová. Zda se začne mstít těm, kteří po něm šlapali, nespravedlivě ho obvinili, kvůli kterým se dostal do vězení. Jestli zneužije svého postavení nebo jestli začne nabytého postavení využívat k něčemu jinému a prospěšnému. Naučí se skrze ty těžké věci pečovat, věrnosti a sílu použil, aby se stal zachráncem nejen egyptského národa, ale i své rodiny, se které vzešel národ Izrael, se kterým má Bůh velké záměry. „Zachránil je a to stačí,“ komentoval táborník Daniel Kunášek.

Příběh zdůrazňuje význam některých lidských hodnot. „Každý může dosáhnout velkých věcí, kterých dosahuje tím, že se naučí být pokorný a věrný v těch malých věcech,“ dodal Štěpánovský s tím, že vedou děti k tomu, aby se v životě naučily bojovat a nevzdávat se tak, jako Josef v tomto příběhu.