Odborná skupina pod vedením místostarosty Václava Zimmermanna přitom vycházela z cenového stropu čtyři sta padesát korun za GJ pro koncového spotřebitele. Zbavit teplárnu závislosti na plynu by podle slov Václava Zimmermanna měl přechod na alternativní paliva.

„Dvacet procent potřebné energie by měla pokrýt nová bioplynová stanice za využití kalu z místní čistírny odpadních vod, čtyřicet procent kotelna na spalování dřevní štěpky, kterou mohou dodávat Městské lesy a rybníky a zbylých čtyřicet procent by měly zajistit dodávky zbytkového tepla z energocentrály podniku ČKD,“ upřesnil místostarosta s tím, že plynové kotle budou teplárně fungovat jako záloha pro případ, že by zmiňovaným zdrojům došlo palivo.

Plánovaná přestavba Tebisu si však vyžádá nemalé investice. Podle informací kutnohorského místostarosty je na většinu souvisejících projektů možno zažádat o dotaci, přičemž návratnost téměř stomilionové investice do výstavby bioplynové stanice je pouhé čtyři roky. „Bioplynová stanice bude s teplem vyrábět také elektrickou energii, jejíž odběry lze nasmlouvat na léta dopředu. Městu se to rozhodně vyplatí i bez dotace. Lze si například vzít úvěr,“ poznamenal Zimmermann.