Předchozí výběrová řízení systémem pokus omyl, tedy nabídka a sleva, budiž zapomenuta. Pod cenu dvacet milionů korun již radní jít nechtěli a prodej budovy raději zastavili. „Už po několikáté se nepřihlásil žádný investor, který by byl ochoten splnit cenové požadavky města. Aktuálně se nabídky pohybovaly kolem šestnácti a sedmnácti milionů korun, což pro nás znamená, že nesplnili podmínky,“ konstatoval starosta Kutné Hory Ivo Šalátek.
V celé záležitosti však lze zaznamenat jistý posun, byť se jedná pouze o nový záměr. Radní totiž zareagovali na možnost odkoupení pozemku, který v současné době slouží jako parkoviště kamionů. Podle slov kutnohorského starosty by případné připojení hektarové parcely k nabízené nemovitosti výrazně zvýšilo její atraktivitu pro možné investory. „Pozemek cukrovaru sice není nejmenší, ale v případě většího záměru, jako je výstavba bytů nebo hotelu, tak investorům nestačí,“ řekl k nové variantě Šalátek.

Ať dopadne transakce jakkoliv, potrvá ještě dlouho, než se bývalý cukrovar obleče do méně ošuntělého kabátu. Bude totiž potřeba ještě přestěhovat současného nájemníka parkoviště pro kamiony. „Předpokládám, že se dohodneme. I když akt předání bude zřejmě dlouhodobější. Pokud by byla smlouva podepsána, můžeme však již nemovitost nabízet k prodeji s jasnými termíny. Příprava projektu investorům totiž také zabere určitý čas,“ doplnil starosta Kutné Hory.

Uvádět jakýkoliv časový údaj je tudíž zbytečné.