Do výběrového řízení, které městská rada odsouhlasila na začátku listopadu, se přihlásil jediný zájemce. Za cukrovar má zaplatit 5 milionů korun, stejně jako byla vyvolávací cena.

„Předpokládáme, že dalších sto milionů investor do cukrovaru vloží,“ doplnil Viktora s tím, že v areálu by měly vyrůst nové byty a obchody. Záloha, kterou už kupec na účet městské pokladny složil, byla jednou z podmínek prodeje. Pokud zde totiž do dvou let nezačne se stavebními pracemi, záloha propadne ve prospěch města. „Myslím si, že pokud kupující dostojí svých slibů, bude to pro město prospěšné. Ten objekt tam teď doslova straší, ale nejen to. Části objektu začínají být pomalu v havarijním stavu a nebezpečné,“ řekl Viktora.

Tellerův cukrovar se město marně snaží prodat několik dlouhých let, přičemž jeho původní hodnota pomalu klesala až na nynější pěti milionovou hranici. A to přitom ještě v roce 2008 tehdejší kutnohorský starosta Ivo Šalátek tvrdil, že pod částku 25,3 milionu korun město při prodeji nepůjde.

V témže roce dokonce areál Tellerova cukrovaru ještě sloužil jako městská ubytovna a zázemí pro charitní střediska Maják a Kotva. Měnily se postupně i záměry, jak s jedním z nejstarších prvních průmyslových cukrovarů v Čechách naložit. Jednou z variant kromě prodeje soukromému investorovi bylo vybudovat v objektu městské byty.

Ty už tam ostatně kdysi byly poté, co v polovině 20. století přestal objekt sloužit svému původnímu účelu. Bylo jich tam celkem 15 a tři nebytové prostory, od 90. let v budově sídlila mateřská škola. Dalším nápadem bylo chátrající objekt srovnat se zemí a na jeho místě vybudovat kompletně novou stavbu.

Tento záměr ale narazil na problém s památkáři, neboť cukrovar je národní kulturní památkou. „Byli zájemci, kteří říkali, my to zbouráme a postavíme něco nového. To ale památkáři nechtěli ani slyšet. Já jsem se dokonce i dotazoval, jestli objekt lze vyjmout z Národní kulturní památky, ale je to prý velmi složitý proces. Navíc by byl kontraproduktivní s procesem, kdy jsme teď v uvozovkách řečeno tlačili na ministerstvo kultury, aby na seznam Národních kulturních památek zařadilo budovu bývalé zvláštní školy Na Náměti, kde vznikne nová knihovna, což se podařilo,“ vysvětlil Viktora.

Dá se ale očekávat, že kolem prodeje cukrovaru bude na lednovém zasedání ještě živá diskuse. Přestože cukrovar patří mezi takzvané brownfieldy, tedy léta nevyužívané a chátrající objekty, má řadu zastánců, kteří tvrdí, že by se město objektu zbavovat nemělo a spíše by do něj mělo investovat.