„S firmou byla vždy uzavírána smlouva na jeden rok, nyní jsme se ale rozhodli ji neprodloužit, protože jsme nebyli úplně spokojení s tím, jak to tady fungovalo,“ uvedla místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu). Trhy v Kutné Hoře bude mít nyní na starosti Edita Dvorská.

Edita Dvorská funguje v rámci Fondu cestovního ruchu a podle vedení města má kontakty na místní podnikatele i stánkaře. „Představila nám svoji koncepci jarních, letních, podzimních a zimních trhů, které by vždy byly spojeny s kulturním programem. Jedině tak na ně lze nalákat více návštěvníků,“ popsala novou koncepci trhů v centru Kutné Hory Silvia Doušová. Podle místostarostky má město v této oblasti velký dluh, protože se rozvoji centra v posledních letech vůbec nevěnovalo.

Edita Dvorská je za nový úkol podle svých slov ráda, zároveň ale ví, že to znamená i velký závazek a výzvu. „Několik akcí jsem v Kutné Hoře organizovala, a tak doufám, že moje zkušenosti a fakt, že jsem místní, bude ku prospěchu věci. Neslibuji zázraky na počkání. Věřím ale v to, že se věci prostě musí odpracovat a že se nám letos podaří nastavit model fungování a dobrý základ, na kterém budeme moci dále stavět a trhy a akce v centru dlouhodobě a udržitelně rozvíjet,“ uvedla.