V Kutné Hoře se koledníci v sobotu ráno sešli na dvou místech, v kostele sv. Jakuba a v sedlecké katedrále, na tradiční požehnání. Poté se skupinky koledníků vybavených zapečetěnou pokladničkou a cukříky, kterými koledníci děkovali za finanční příspěvek, vydaly do ulic.

Melodie My tři králové se nesla ulicemi a statečné koledníky neodradila ani nepřízeň počasí v podobě větru a občasného deště. „Všichni mají náš velký obdiv a poděkování,“ řekla Machanová. V odpoledních hodinách se koledníci potkali v kutnohorském středisku Oblastní charity Kutná Hora, kde pro ně pracovníci připravili tříkrálový guláš (v letošním roce se na něj oškrabalo a nakrájelo 40 kg brambor), napekli buchty, připravili teplý čaj a promítali kreslené pohádky. Závěr dne zakončila z úst koledníků věta: „Tak zase za rok.“

„Každý rok stoupá počet lidí, kteří se jako dobrovolníci na organizaci Tříkrálové sbírky podílí. Nejsou to jen koledníci a vedoucí tříkrálových skupinek, ale i pracovníci, kteří zajišťují administrativu sbírky, zapečeťují a rozpečeťují pokladničky, ti, kteří dělají nábor koledníků a po celou dobu sbírky se jim věnují, ti kteří zajišťují občerstvení a prostory k ohřátí unavených a promrzlých koledníků, všichni, kteří pomáhají s propagací sbírky, díky patří i za uspořádání Tříkrálového koncertu v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci, účinkujícím koncertu … a všem, kteří nás v době konání Tříkrálové sbírky provází radou a jakoukoliv pomocí,“ vyjmenovala Markéta Machanová a dodala, že největší poděkování patří všem dárcům, kteří přispěli malým i větším příspěvkem a přivítali koledníky v podobě Tří králů u svých dveří.

V letošním roce použije Oblastní charita Kutná Hora výtěžek sbírky na rozvoj charitní pečovatelské služby v okolních obcích, rozvoj aktivizační služby pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra, na podporu práce dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, na zajištění provozu sociálně terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením a na provoz noclehárny pro muže.

Výsledky celé Tříkrálové sbírky se nyní budou průběžně sčítat a evidovat. Výtěžky pokladniček z jednotlivých měst a obcí budou zveřejněny na webových stránkách Oblastní charity Kutná Hora.