"Díky dobré vůli místních občanů se v naší vsi podařilo vybrat 4766 korun," spočítala jedna z organizátorek sbírky v obci Vendula Křivánková.

Vybrané peníze Oblastní charita Kutná Hora použije například na zajištění pečovatelské služby na vesnicích, rozvoj aktivizačních služeb pro rodiny dětí s poruchou autistického spektra nebo jako přímou materiální a potravinou pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci.

"Maru, Vojto, Laduško, Barčo, Májo, Natálko a Dominiku, děkujeme vám, že jste pomohli koledovat," vzkázala dětem, které se sbírky zúčastnily a dodala: "Velice děkujeme i vám všem, kdo jste přispěli."

Pokud jste letos žádného koledníka nepotkali, můžete svůj dar poslat i pomocí DMS nebo na sbírkový účet Charity Česká republika - ZDE.