Tříkráloví koledníci se letos vydali do ulic v sobotu 6. ledna také v Kutné Hoře, Čáslavi, Poděbradech a okolních obcích. Výtěžek Tříkrálové sbírky je 1 370 265 Kč včetně online koledy a bezhotovostních darů. Do 260 tříkrálových pokladniček v celém Kutnohorsko-poděbradském vikariátu přispěli dárci částkou 1 338 122 Kč, z toho se jen v Kutné Hoře do 63 pokladniček vybralo 325 306 Kč.

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí v Česku:

Zdroj: Youtube

„Čísla jsou to krásná a my jsme vděční za takový výsledek,“ raduje se koordinátorka sbírky Pavlína Licková. Finanční prostředky pomohou seniorům a lidem se zdravotním postižením a duševním onemocněním, kterým poskytuje služby naše charitní Centrum Přístav. Pomohou také financovat provozní náklady Dobrovolnického centra.

Důležité je setkávání s lidmi

Kutnohorští koledníci, kteří přinášejí lidem požehnání a křídou píší na dveře symbolická písmena K+M+B, mají každý rok zázemí v prostorách Charitní pečovatelské služby. Odměnou za únavu z nachozených kilometrů je pak tříkrálový gulášek a sladké dobroty upečené zaměstnanci kutnohorské charity.

Martina Skala - Canyon de Chelly
Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře otevírá novou sezónu čtyřmi výstavami

„Neméně důležitá jsou setkávání tříkrálových koledníků s lidmi v jejich domovech,“ říká Robert Otruba, ředitel kutnohorské charity, který byl letos vedoucím tříkrálové skupinky již pošestnácté. Vždy ho potěší nadšení dětí zpívajících koledu, radost z dobrého skutku darování a pomoci potřebným lidem. Každý rok se tak potká se svými sousedy a popřejí si vše dobré do nového roku.

Tříkrálová sbírka 2024: Požehnání koledníkům v chrámu sv. Jakuba v Kutné Hoře.Zdroj: Deník/Jan ŠmokTříkrálovou koledu zpívalo v letošním roce více než 950 malých a velkých koledníků. Přinesli radost a požehnání do domovů v 85 městech a obcích v celém kutnohorsko-poděbradském vikariátu. Do 260 zapečetěných pokladniček dárci darovali 1 338 122 Kč. Bezhotovostně a do online koledy poslali dárci k 31. lednu letošního roku 32 143 Kč. Informaci o tom, jak se koledovalo ve vašem městě nebo obci najdete na webu kh.charita.cz.