„Zkratku požehnání, které znamená „Ať Kristus požehná tomuto domu“ budou mí lidé možnost napsat si sami na horní veřej dveří požehnanou křídou. Posvěcené křídy jsou k dispozici v kostele Matky Boží Na Náměti, v chrámu sv. Barbory před nebo po skončení bohoslužby a v klášterním kostele v Poděbradově ulici denně od 8 do 16 hodin,“ doplnila Mommersová.

V Kutné Hoře, Čáslavi a okolních obcích mohou lidé kromě on-line sbírky darovat do tříkrálových pokladniček v lékárnách, v kostelech, na úřadech, nebo v obchodech. Seznam domluvených míst najdete na www.kh.charita.cz. Přispět lze i na správním středisku Oblastní charity nad kinem a v charitních centrech Kopretina a Domek v Čáslavi.

„Děkujeme našim partnerům Foxconn a Philip Morris ČR za to, že umístili pokladničky a umožnili tím svým zaměstnancům zapojit se do Tříkrálové sbírky. Poděkování také posíláme všem obchodům, lékárnám, kostelům, obecním úřadům, poštám a dalším, kteří ochotně udělali místo pro naše tříkrálové kasičky,“ vzkázala za Oblastní Charitu Kutná Hora Marcela Mommersová. Termín vhození příspěvků do pokladniček byl letos mimořádně prodloužen do neděle 24. ledna.

A jak probíhá on-line koleda? Stačí jen navštívit webové stránky www.trikralovasbirka.cz a darovat do on-line kasičky, do které lze přispívat až do pátku 30. dubna.

Další možností, jak se zapojit do pomoci potřebným lidem je zaslání finančního daru přímo na účet u České spořitelny a.s.. Účet: 66008822/0800, variabilní symbol: 77705011. Platbu lze poslat i z aplikace mobilního bankovnictví po stažení QR kódu, který je na webových stránkách kutnohorské charity.

Svými dary lidé přispějí na automobil pro stále se rozšiřující terénní služby pro klienty Občanské poradny Střediska Racek a pro lidi bez domova Střediska Atrium. Finanční prostředky budou rovněž využity na činnost Dobrovolnického centra a prorodinné aktivity center Kopretina, Domek a Maják.

Díky štědrosti dárců se v Tříkrálové sbírce 2020 vybralo více než 865 tisíc korun.