Koledníkům to ale vůbec nevadilo, pohyb a pocit vykonávání dobrého skutku je zahřívaly. Kasička se rychle plnila a na domech se objevovaly křídou symboly K+M+B 2019.

I letos za sbírkou stála Oblastní charita Kutné Hora, která chce z výtěžku podpořit rozvoj pečovatelské služby, pomoci rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra, zajistit provoz sociálně terapeutické služby a další již individuální charitativní projekty.