"Za velký přínos považujeme možnost pracovat s dětmi v jiném prostředí, než je budova školy a že si mohou zkusit uplatnění svých školních znalostí a dovedností při praktických činnostech v odlišném kontextu a s jinými dospělými," uvedla za školu Monika Vokounová.

"Děkujeme pracovníkům Centra Maják Oblastní charity Kutná Hora, jmenovitě vedoucímu zařízení Petru Seidlovi, a dále pracovníkům sociálních služeb Miloši Janouškovi, Martině Janíkové a Denise Vávrové, za program, kteří připravili přímo pro žáky naší školy," dodala.

Poděkování jim patří i za poskytnutí veškerých výtvarně pracovních pomůcek a materiálů, příjemného prostředí, ve kterém se cítili vždy velmi dobře. "Budeme rádi, pokud bude naše vzájemná spolupráce pokračovat i v dalším školním roce," uzavřela.