Již tak problémy stíhaný stavební projekt přestavby nejfrekventovanějšího silničního úseku Kutné Hory dostal další ránu. Stále se totiž čeká na vyřešení majetkoprávních vztahů k jednomu z vykupovaných pozemků plánované stavby. „Dvacet let nebylo projednáno dědictví vztahující se k jednomu z pozemků. Ze zákona máme povinnost na takové problémy upozornit. Soud teď musí nejdříve dořešit dědické nároky,“ upřesnil důvod odkladu zahájení stavby Karel Přibyl z Ředitelství silnic a dálnic. „Realizace stavby však pokračuje dál. Jde nám o to, aby se to nezastavilo úplně. Stavba by měla začít nejpozději na začátku září,“ dodal Přibyl. Podle slov Romana Kluzáka rovněž z Ředitelství silnic a dálnic, by stavba souboru tří křižovatek měla být dokončena do konce letošního roku a to za plného provozu. „Stavba je kromě aktuálních problémů jinak připravena k zahájení. V nejbližší době se uskuteční výběrové řízení na zhotovitele stavby,“ doplnil Roman Kluzák.

Celý projekt však podle úředníků rozhodně ohrožen není. Obavu z případných delších průtahů nemají ani na kutnohorském městském úřadě. „Město své povinnosti splnilo. Zajistili jsme vykoupení objektů k demolici, zbytek již jde mimo nás. Platí, ale srpnový termín, “ uvedl tajemník městského úřadu Tomáš Hobl.

Na začátku školního roku, tak děti po cestě na autobusové nádraží do školy vypraví nezdravá kombinace hluku a velké prašnosti.