Jednotlivá zastavení křížové cesty jsou:
 1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
 2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
 3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
 4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku
 5. zastavení – Šimon Kyreský  pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
 6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku
 7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
 8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
 9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Po křížové cestě následovaly Velkopáteční bohoslužby.