Stát nedostatečně zajistil kontrolu,“ zdůraznil náměstek hejtmana Středočeského kraje Josef Vacek. A právě zbývajících sedmdesát milionů korun na dokončení areálu tedy očekávali krajští zástupci od ministerstva. Nestalo se tak.

Radní: Rozestavěný objekt by měl sloužit sociální péči

Čtvrtá změna investora zřejmě čeká objekt Domova důchodců v Uhlířských Janovicích. Stát peníze na dostavbu nedal. „Kraj nemá volné finanční prostředky potřebné k jeho dostavbě. Objekt navíc dosud chátral a jeho ostraha si vyžádala desítky tisíc korun ročně,“ uvedl mluvčí Středočeského kraje Martin Kupka. Provozování nového, tak rozsáhlého sociálního zařízení navíc nezapadá do koncepce sociálních služeb Středočeského kraje. Radní tedy po pěti letech dali zelenou prodeji.

Několik osob přitom již projevilo zájem o koupi a provoz tohoto zařízení dříve. „Obvyklá tržní hodnota rozestavěného objektu činí podle odhadu 40 542 000 korun. Je to zároveň minimální částka, za kterou bychom chtěli objekt prodat,“ uvedl Josef Vacek, náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí, protidrogové tematiky a národnostních menšiny.

Od nového nabyvatele bude kraj požadovat zavázek využití objektu jako zařízení poskytující sociální péči. To by přineslo do města několik desítek pracovních příležitostí.

Chronologický vývoj výstavby

1999 záměr výstavby v Kamenné Lhotě změněn na realizaci v Uhlířských Janovicích
2000 zahájena výstavba
2001 změna investora, od Domova důchodců Rataje n. S. jej převzal OkÚ Kutná Hora
2001 výstavba zastavena
2003 změna investora, objekt převzal Středočeský kraj, zažaloval dodavatele
2004 výběr nového dodavatele, řízení zrušeno
2005 vypracován posudek
2006 petice občanů Uhl. Janovic za dostavbu objektu
2007 zastupitelstvo Uhl. Janovic zaslalo dopis hejtmanovi
2007 záměr prodeje objektu