Pokud zvolíte trasu jinou než jednu z hlavních tepen tak vás čeká příjemná cesta lesnatou krajinou. I proto je toto místo vyhledávané chataři. Město leží v romanticky zvlněné krajině Polabské nížiny a na jeho hranici dosahuje výběžek Českomoravské vrchoviny a Středočeské pahorkatiny. Nelze pominout a vyzdvihnout jednu z příjezdových silnic. Ve směru od Rašovic se vám naskytne panoramatický pohled na celé město „jako na dlani“. Zatímco budete sjíždět k nově opravenému mostu přes potok, tak vás určitě přivítá čáp na cihlovém komíně.

Jak vznikl název Uhlířské Janovice

Prapůvodně na tomto místě stála románská kaplička a až v 11. století vznikla první osada. Zakladatelem Uhlířských Janovic byl Jan ze Šternberka a podle jeho křestního jména tedy dostaly i svůj název. Druhá část se odvozuje od faktu, že tam uhlíři až do 18. století pálili v milířích dřevěné uhlí, které pak prodávali do měst a tvrzí. Později se sídlo honosilo i označením Městys Uhlířské Janovice.

Město tvoří hlavně jeho obyvatelé

V roce 1770 se uskutečnilo první číslování domů, ale uchovaly se až výsledky o sedmadvacet let starší. V roce 1797 tu tedy žilo 950 obyvatel ve 168 domech. Nyní je k trvalému pobytu přihlášeno více než tři tisíce obyvatel.

Pár údajů, co ještě možná nevíte

Ti jsou spojeni „se světem“ silničními tepnami ve směru na Kácov a dálnici Praha – Brno, na Sázavu a Kutnou Horu. Od roku 1900 má město také zastávku na železniční trati Kolín – Ledečko. Malebné městečko leží ve výšce 423 metrů nad mořem se skládá z osmi částí: Bláto, Janovická Lhota, Kochánov, Malejovice, Mitrov, Opatovice II, Silvánka a Uhlířské Janovice. Dokončen je vodovod, kanalizace i plynofikace.

Jak se místním ve městě žije

Služby občanům zajišťuje hasičský záchranný sbor i dobrovolníci, obvodní oddělení Policie České republiky a lékaři na zdravotním středisku. Správní úkony zajistí kromě městského úřadu úřad práce a částečně i detašované pracoviště Finančního úřadu Kutná Hora. Funguje základní, mateřská, speciální a umělecká škola. Kulturní a umělecký život se soustřeďuje nejen kolem školských zařízení, ale i kolem místní Minigalerie v Pečírkově ulici, kde si každý měsíc můžete prohlédnout novou vý〜stavní expozici. Pevné kořeny tu má i znovuobnovený divadelnický soubor Uhlíř, který se aktivně podílí na kulturní nabídce ve městě.

Virtuální toulky v ulicích pokračují

Ke sportovnímu vyžití lze zavítat kromě fotbalového stadionu, hřiště, sokolovny, tenisových kurtů i do školních tělocvičen.
Pro návštěvníky je zajímavé si prohlédnout kostel svatého Jiljí a nedaleko něj i kostel svatého Aloise, kde se nachází původní vzácné varhany, jež jsou v současnosti za podpory města rekonstruovány.

Další informace nejen z oblasti cestovního ruchu získáte v Kulturním a informačním centru v Pečírkově ulici, kde také sídlí místní knihovna. Najdete je však i na webu města www.uhlirskejanovice.cz.