Co byste z letošních slavností vyzdvihl?
Třešničkou na dortu byli veteráni z Ondřejova, kterých přijelo přes čtyřicet. Téměř se nevešli před radnici.

Šlo jen o průjezd nebo se i nějak účastnili programu?
Vyhodnocovali jsme nejlepší auto. Šofér dostal nádobu na víno.

A co ti, kteří litují, že slavnosti zmeškali. Mají ještě nějakou šanci?
Modelářská výstava věnovaná motorismu je otevřená celý červenec v minigalerii Kulturního informačního centra.

Jak vybíráte témata pro jednotlivé ročníky?
Třeba pro letošní rok jsme hledali v historii mezi daty výročí, která končí sedmičkou.

Mohl byste některá zmínit?
Zřízení veřejné čítárny v listopadu 1907 na současné radnici. Zřízení telegrafního úřadu v roce 1877, čímž byla doplněna pošta vzniklá roku 1850. Utvoření cechu spojených pracujích se dřevem a kovem, takzvaný Reiscech. Usnesení o stavbě nové radnice na místě domu čp. 168, později soudní budova, roku 1767 a dokončeno až roku 1768. Roku 1767 položen základ k novému chrámu na náměstí patronkou Marií Terezií vévodkyní Savojskou. To je nynější svatý Alois. Stavba byla odložena a roku 1794 se přikročilo k dílu.

Letopočty se sedmičkou na konci se vztahují i k rozšíření hřbitova katolického a židovského.

A co chystáte na příští rok?
Příští rok je výročí založení zpěváckého spolku Uhlíř. To byl vůbec první spolek, dříve než ochotnický spolek Uhlíř.

Takže bude věnovaný zpěvu?
Chci devátý ročník zasvětit muzikantům. Zahrají Červenovi a školní sbor. Chrámový sbor by pak mohl vystoupit v kostele svatého Jiljí. Výstava pak bude věnovaná janovickým hudebníkům. Chtěl bych také pozvat nějaký folklorní středočeský soubor, žádný moravský nebo jihočeský.

A co minulé ročníky?
První slavnosti byly u příležitosti 750 let založení Janovic už v roce 2000.
Druhé slavnosti byly věnovány sto letům Sokola a osmdesáti letům sportovního klubu Uhlířských Janovic (SKUJ). Pod tento klub patřil nejen fotbal, ale i tenis a hokej.

V roce 2002 byly třetí slavnosti a ty se zaměřily na výročí obnovení cechovního zřízení v Uhlířských Janovicích. Na náměstí se tedy objevili řemeslníci, například kovář nebo čalouník.

Výročí založení hasičů v Uhlířských Janovicích roku 1873 jsme oslavili v roce 2003. Udělení práva vařit pivo v Uhlířských Janovicích jsme vzpomněli o rok později.

V roce 2005 byly slavnosti v květnu u příležitosti výročí květnové revoluce v Uhlířských Janovicích. Tradiční slavnosti bývají poslední sobotu v červnu, ale tenkrát jsme udělali výjimku. Vloni jsme připomněli sto let činnosti ochotníků v Uhlířských Janovicích.

A jak vlastně samotné Uhlířskojanovické slavnosti vznikly?
V roce 2000 se odhadlo, že je 750 let od založení Janovic Janem ze Šternberka roku 1250, že by bylo důstojné to nějak oslavit. Z toho vznikla ta tradice. Prvního ročníku se účastnil baron Zdeněk Šternberk, který měl na balkóně krásný projev. Líbilo se to a už předtím jsme předpokládali, že by se něco každoročně dělalo.