Hosté vzdělávacího zařízení nejen že prezentovali náplň práce strážce zákona a strukturu Policie České republiky jako takové, ale věnovali se zejména problematice mezilidských vztahů, drog a jiných závislostí mezi mladistvými a dospívajícími. Samostatnou kapitolou se stala trestně právní odpovědnost.

„Byli jsme potěšeni velkým zájmem ze strany žáků a v závěru jsme odpovídali na jejich četné dotazy. Jako poděkování se nám nakonec dostal spontánní a upřímný potlesk,“ shodli se Daniel Votroubek a Vendulka Hanzlová.