„Zahájili jsme správní řízení," potvrdil předseda ÚOHS Petr Rafaj. Důvodem rozhodnutí je skutečnost, že jeden z uchazečů v tendru za 154 milionů korun se odvolal proti jeho zrušení.

Zakázku zadávala Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora. Snažila se o to celkem třikrát, nakonec ji ale zrušila. Podle Kateřiny Grenarové z kutnohorské farnosti se výběrové řízení neúměrně protahovalo. „Nebyla už reálná šance, že splníme podmínky přislíbené dotace z unijních fondů," uvedla Grenarová. Farnost tak chce unikátní památku opravovat postupně z vlastních prostředků.

ÚOHS se zakázkou zabývá opakovaně. V roce 2012 tendr zrušil. Podle úřadu zadavatel stanovil nepřiměřené požadavky na prokázání technických kvalifikačních předpokladů uchazečů.

Chrám je významnou památkou ze 14. století. Patří do seznamu UNESCO a postupně se opravuje několik let poté, co statici upozornili na zoufalý stav chrámu a na nebezpečí zřícení části jeho opěrného systému.