Nebyla to náhoda. Na jeho příchodu se významnou měrou podílel nepostradatelný organizátor USPS Jiří Kopecký. Společným úsilím se jim záhy podařilo zorganizovat chrámové koncerty i navázat kontakty se sbory českými i zahraničními. USPS Tyl se postupně stal nedílnou součástí kulturního života v Kutné Hoře.

Z oslavy třicetileté spolupráce sbormistra Zdeňka Licka a USPS Tyl Kutná Hora:

USPS Tyl oslavil třicet let pod taktovkou sbormistra Zdeňka Licka koncertem v kutnohorském kostele sv. Jana Nepomuckého | Video: Jan Šmok

Třicetiletou spolupráci se sbormistrem Zdeňkem Lickem oslavil Učitelský smíšený pěvecký sbor Tyl Kutná Hora (USPS Tyl) koncertem v kostele svatého Jana Nepomuckého. Dirigování se pro slavnostní večer ujal Jan Drahota, klavírní doprovod obstaral Viktor Darebný. Pogratulovat a zazpívat přišla i celá řada hostů.