Místem prací je křižovatka silnic I/12 a II/101 na Jirny a těsně sousedící křižovatka silnice II/101 s ulicí Pražskou a Ředitelství silnic a dálnic ČR ve svém vyjádření připomíná, že jde o dopravně komplikované místo, poblíž kterého se navíc začíná stavět nákupní centrum. „Je tedy předpoklad, že intenzita provozu se zde zvýší, a proto bylo přikročeno k přestavbě tohoto dopravního uzlu na jeden celek,“ píše ŘSD.

Během zemních prací bude odtěženo na 1500 kubíků zeminy, která skončí v náspech. Do těch jí bude celkově spotřebováno 3000 kubíků. „Vybudovány budou dva nové propustky a jeden je nutné prodloužit. Kvůli rozšiřování silničního tělesa dochází také k odstraňování náletových dřevin,“ píše se ve zprávě ŘSD.

Po dobu prací se musí řidiči smířit s omezeními dopravy. Na silnici I/12 je doprava v místě prací řízena kyvadlově, semafory. Komunikace II/101 na Jirny a ulice Pražská jsou v obou směrech uzavřeny.

Ředitelství silnic a dálnic již dříve informovalo, že celková délka přestavovaného úseku silnice I/12 je 460 metrů, na komunikaci II/101 jde o 200 metrů, na Pražské ulice je to 60 metrů. Po dokončení přestavby se zdejší provoz zásadně změní. Dosavadní dvě křižovatky se spojí v jednu, a to díky rozšíření silničního tělesa a vybudování nových připojovacích a odbočovacích pruhů.

Ilustrační foto.
U Úval začala velká přestavba frekventovaných křižovatek. Ze dvou bude jedna

Zhotovitelem stavby je společnost ČNES dopravní stavby a.s., která provádí práce za 19,5 milionu korun bez DPH. Hotovo by mělo být na konci listopadu.