„Z důvodu napojení obchvatu na stávající silnici I/38 ve směru na Čáslav je třeba realizovat přestavbu křižovatky na Kalabousku. Provoz zde bude převeden po provizorní komunikaci do zářezu nové trasy obchvatu a na opačné straně k Církvici opět po provizorní komunikaci napojen na silnici I/38,“ uvedl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martin Buček.

V tuto chvíli silničáři předpokládají, že práce spojené s uzavírkou začnou ve druhé polovině července. Obchvat zůstane jinak nadále průjezdný, pro vjezd do Čáslavi bude třeba užívat sjezdu v ulici Chrudimská. Sjezd na Kalabousku zůstane uzavřený až do přelomu října. Tehdy se poprvé řidiči projedou také po celém obchvatu kolem Církvice.

„Smluvní termín pro uvedení do provozu obchvatu jako celku je stanoven od počátku stavby na 10. září tohoto roku. Nicméně z důvodu většího rozsahu záchranného archeologického výzkumu, a tím i jeho časového prodloužení oproti původnímu předpokladu, došlo k časovému posunu předání těchto archeologických ploch zhotoviteli. Aktuálně s ohledem na postup prací bude z tohoto důvodu posunut i termín uvedení obchvatu do provozu na průběh října 2022,“ dodal Buček.