K projednání materiál radním předložil odbor správy majetku s tím, že v současné době řeší u nájemních smluv k bytům, kde bylo doposud uplatňováno regulované nájemné, uzavírání dodatků. V rámci nich se nájemní smlouvy upravují na možnost zvyšování nájemného o míru inflace.

Takový krok ale odbor správy radním nedoporučil a naopak jednoznačně podpořil tu možnost, aby byla v bytech pro seniory ponechána doposud uplatňovaná výše nájemného a to až do skončení platnosti nájemních smluv. Důvodem je zejména vysoký věk nájemců a s tím spojené zdravotní indispozice.

Rada města doporučení odboru správy majetku vzala na vědomí a nakonec schválila ponechat stávající nájemní smlouvy u devětadvaceti bytů zvláštního určení v Domech pro seniory, kde je doposud uplatňováno nájemné bez možnosti jeho zvyšování o míru inflace, ve stávajícím znění až do skončení jejich platnosti.