Ideální místo pro trasu, která by sloužila především žákům čtvrtých tříd základních škol pro praktickou výuku povinné dopravní výchovy, našla letos ve spolupráci s čáslavským muzeem zemědělské techniky spadající pod Národní zemědělské muzeum Praha. Město muzeu poskytlo individuální dotaci 76 tisíc korun.

Návrh a samotný nákres hřiště byl zhotoven společností Asig. Neméně důležitá byla spolupráce také s Centrem služeb pro silniční dopravu, tedy dodavatelem dopravního značení a šesti jízdních kol, která si mohou zapůjčit žáci prvního stupně základních školy. Dalších šest kol, která spadají do majetku města, bylo zakoupeno pro druhé stupně základních škol. Mateřské školy využijí zejména koloběžky.

Vzhledem ke špatné dostupnosti areálu zemědělského muzea, který je od bezpečných komunikací pro chodce odříznut rušnou silnicí bez přechodu, se místnímu akčnímu plánu ve spolupráci s městem podařilo získat finanční prostředky pro čáslavské školy na dopravu do areálu muzea.

Trasa, na které cyklisté najdou okolo čtyřiceti značek, byla otevřena v úterý 25. září za přítomnosti zástupců města, oddělení Ministerstva dopravy ČR koordinující činnosti v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích BESIP, projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání nebo městské policie, která cyklistům z řad žáků ZŠ Masarykova pomohla s přechodem přes rušnou silnici k muzeu a orientací na dopravním hřišti.

Otevírací doba pro veřejnost je každý den od 15 do 17 hodin. Školy po dohodě s vedením muzea.