Zájemci tam mohli pohovořit s krajskými radními Martinem Hermanem (ANO), který má na starosti investice a veřejné zakázky, a Karlem Horčičkou (ČSSD), jenž se věnuje oblasti kultury a památkové péče. Pozornost však byla věnována také dopravě, především stavu silnic - a rovněž investicím či programům, jejichž prostřednictvím mohou obce získat peníze na své projekty.

Oba však nepřijeli jen na podvečerní besedu. Na Kutnohorsku měli celodenní program, zahájený již dopoledne v Suchdole. Tam byla završena rekonstrukce silnice III/33347 spravované krajem, a to malou slavností přímo na zebře: na přechodu pro chodce před školní budovou. „Myslím, že nyní bude komunikace pro žáky, řidiče i chodce mnohem bezpečnější,“ pochválil radní Herman. Připomněl přitom, že se v regionu podařilo uskutečnit i další dopravní projekty.

Cesta obou radních dále směřovala na armádní leteckou základnu v Čáslavi. Právě odtud obvykle startují gripeny, jež nejen zajišťují ochranu vzdušného prostoru nad Českou republikou, ale zdejší síly jsou také zařazeny do integrovaného systému protivzdušné obrany NATO.

Cvičí se však nejen pro boje na nebi, ale třeba i pro vytvoření „pekla“ pod sebou; konkrétně jde o přímou leteckou podporu pozemních vojsk. Příslušníci zdejších jednotek se podílejí i na zahraničních misích, ocenil radní Horčička. „Význam základny přesahuje Středočeský kraj – a jsme rádi, že sídlí právě zde,“ konstatoval.

Slova chvály zazněla také při návštěvě krajem zřizované zemědělské školy v Čáslavi, jež hlásí růst počtu zájemců o studium, stejně jako během zastávky ve firmě TopolWater vyrábějící domovní čistírny odpadních vod. Ani ta nebyla náhodná.

„Přesně takové společnosti chceme podporovat například prostřednictvím Středočeského inovačního centra,“ řekl Horčička – přičemž upozornil, jak zde dbají na zavádění nových technologií a inovací; mají i několik patentů. „Voda bude navíc velkým tématem budoucnosti,“ poznamenal.

V Čáslavi radní zavítali také k profesionálním hasičům. Jejich stanice nabízí moderní prostředí a poskytuje velmi dobré zázemí. Aby ne, když ještě téměř voní novotou: otevřena byla v roce 1996.