Ve třídách je čekaly výstavy mapující bohatou historii a aktivity školy, i když pro mnohé z nich byly důležité především vzpomínky, které v nich vyvolávala místa, kde dříve studovali. „Je tu to jiné a přesto tak nějak stejné, ke škole se mi váží jedny z nejkrásnějších vzpomínek 
z mládí," řekl Marek Novák, jeden z bývalých studentů, který školu navštěvoval 
v osmdesátých letech minulého století. „Tento rok slavíme vlastně několik výročí dohromady, sedmdesát pět let od založení budovy, šedesát let od založení střední průmyslové školy a dvacet let od založení obchodní akademie a vyšší odborné školy," vysvětlila důvody oslav ředitelka čáslavské školy Věra Szabová.

„Například obchodní akademie byla velkým zlomem, jelikož se na škole, která byla primárně založena pro chlapce, byl otevřen spíše dívčí obor. Stejně tak naše vyšší odborná škola, která byla založena mezi prvními dvaceti 
v České republice," dodala ředitelka.
Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny prostory školy, a to včetně dílen, odborných učeben či tělocvičny. Připraveni poskytnout informace a nebo pomocnou ruku byli také studenti.

My jsme tu studovali v minulém tisíciletí, já jsem tu končil v roce 1977. Našli jsme některá místa, která si pamatujeme velice dobře, některé chodby vypadají stále stejně a jiná místa jsou nádherně upravená. Jsou nyní jiné možnosti, ale je vidět že se výuka ubírá úplně někam jinak a řemeslo se pomalu vytrácí. Ta technika směřuje na jiná témata a škola se spíše zaměřuje na obchodní a podobné obory. My jsme ještě byli strojaři, a co vím, tak tento rok je jich tu jenom jedenáct," s lehkou nostalgií si trochu postěžoval Miroslav Šimák.

Projekt fiktivních firem studenty baví

Trochu jiného názoru je současná studentka druhé ročníku vyšší odborné školy Irena Valentová: „Skočila jsem tu střední školu, a tak jsem tu chtěla i pokračovat. Mám ráda ekonomické obory spojené s účetnictvím, tento svět marketingu a financí se mi moc líbí, zvláště pak projekt, jako jsou fiktivní firmy."
Právě i tento projekt měli možnost v rámci oslav představit sami studenti. Na otázku o co se vlastně jedná, odpovídal „ředitel" projektu, student druhého ročníku vyšší odborné školy Marek Malina: „Fiktivní firma je každá firma založená v předmětu, kde se naučíme s firmou pracovat. Všechny úkony jsou stejné jako ve skutečnosti, snažíme se, abychom se naučili využívat teoretické znalosti v praxi."

Oslavy se připravovaly skoro půl roku a měly několik fází. Nejdříve se na školu přišly podívat všechny mateřské školy z Čáslavi, poté následovala sportovní klání mezi studenty městských základních a středních škol, což završilo páteční oficiální zahájení za přítomnosti významných osobností kutnohorského regionu včetně hejtmanky Středočeského kraje Zuzany Moravčíkové.

Trocha historie čáslavské školy

Škola byla založena v roce 1952 jako Střední průmyslová škola strojnická v Čáslavi. Je umístěna v budově bývalé Benešovy školy práce, vybudované v roce 1936. V posledních letech zaznamenala škola nebývalý rozvoj. Ve školním roce 1990/1991 měla v 8 třídách oboru Strojírenství 249 žáků, ve školním roce 1997/1998 již 18 tříd s 524 studenty. Ve školním roce 2011/2012 má 25 tříd s 605 žáky. Kromě tradičního oboru, obohatila svou nabídku o obor Strojírenská technická administrativa a od školního roku 1993/1994 o obor Obchodní akademie. Od školního roku 2000/2001 nabízí škola obor Technické lyceum, jako přípravu pro studium na technických univerzitách. Škola vychází vstříc také absolventům učilišť, kterým nabízí dvouleté denní nástavbové studium v oboru Provozní technika. Absolventi středních škol si mohou zvýšit kvalifikaci ve vyšší odborné škole, která je otevřena od školního roku 1993/1994. Ke specifickým rysům školy patří propojení technických a ekonomických disciplín, důraz na výpočetní techniku a její aplikace ve strojírenské i ekonomické oblasti, kvalitní vybavení odborných učeben a laboratoří, možnost podnikat ve cvičné firmě. Ve škole jsou například moderní laboratoře CNC, metrologické laboratoře a laboratoř automatizace. Výpočetní technika se absolvuje v 6 odborných učebnách. Zdroj: www.sps-caslav.cz