Po celou dobu trvání akce byly zpřístupněny depozitáře traktorů, kombajnů, mlátiček a také výstava Dřinu strojům? Dřinu strojům!

Na předváděcí ploše se proháněly historické stroje, ale konala se zde i ukázka cyklotrialového umění.

Návštěvníci, kterým bylo více než 18 let a vlastnili patřičné řidičské oprávnění, mohli okusit, co jízda historickým traktorem obnáší. Ani nejmenší děti však nebyly o jízdu traktorem ochuzeny. Nejčastějším pohonem jejich traktůrků byl tatínek nebo maminka.