Tatiana Kristina Růžena Moravcová (provdaná Gard) se narodila 20. července 1922 v Plzni do rodiny generála Františka Moravce, přednosty vojenské zpravodajské služby v předválečném Československu. Se sestrou studovaly na gymnáziu v Praze, ale odmaturovat už nestačily. Po okupaci země nacisty byla rodina nucena emigrovat do Anglie. Po válce se Moravcovi vrátili do Československa. Tatiana Moravec Gard pracovala na ministerstvu zahraničních věcí v Praze a Londýně. Po únoru 1948 museli její rodiče emigrovat znovu, tentokrát do USA, kam se za nimi z Londýna přestěhovala. Zemřela v prosinci 2016.

Tatiana a sestra Hana prožily krásné dětství v Nové Huti u Plzně, kde měla rodina dvě letní vily, kam jezdily na prázdniny. „Dědeček měl hezkou vilu a zahradu v Plzni, kde měl hodně ovocných stromů, a já si pamatuji, že jsme se sestrou trhaly ovoce a dědeček nám říkal: Netrhejte to, ty ještě nejsou úplně zralý! No tak sestra a já jsme se rozhodly, že je nebudeme trhat, a snědly jsme je přímo ze stromu a nechaly jsme jen šťopky viset,“ zavzpomínala před lety na příhodu z prázdnin.

Zdroj: Youtube

Anita Moravec Gard je dcerou paní Tatiany a jezdí do Česka udržovat odkaz svého dědečka. V letošním roce byla v Přerově pokřtít knihu Jaroslava Skopala o Františku Moravcovi. Knihu pokřtila vodou z Jacksonville, kde generál Moravec žil po svém nuceném exilu v USA. Při předloňské návštěvě Čáslavi se spolu s dcerou Alicií Frances Carter poklonily památce obětem protinacistické operace Percentage u pomníku v Koudelově.

Vzpomínku na paní Tatianu Moravec Gard ukončíme jejím optimistickým krédem, které znělo: „Jít dál, ať se stane cokoli!“

František Moravec se narodil 23. července 1895 v Čáslavi a zemřel 26. července 1966 ve Washingtonu.
V Čáslavi si připomínají výročí narození a úmrtí Františka Moravce
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v kutnohorském Sedlci.
Neděle v Kutné Hoře bude patřit poutníkům