„Vytipujeme lokality podle vhodnosti stromů, aby výsadba proběhla v konceptu města a abychom měli i evidenci toho, co nám na pozemcích přibylo. Určitě tedy prosíme občany, aby stromky nesázeli svévolně,“ upřesnila vedoucí městských technických služeb Petra Hniličková.

Stromek se musí aklimatizovat

Stromek, který byl nějakou dobu v bytě u ústředního topení je třeba nejprve aklimatizovat. Buď je vhodné ho z obývacího pokoje přemístit na dva týdny na chladnější místo, nebo dopravit do technických služeb, kde se o něj postará zahradnice.Je také na každém, jestli si stromek na městem určené místo zasadí sám, nebo to nechá na pracovních služeb. Ne každý kontejnerový stromek má ale šanci znovu zakořenit.

Blíží se svozy stromků

„Zatím máme tři zájemce z řad pracovníků technických služeb a uvidíme, jaký bude zájem ze strany občanů,“ dodala Hniličková s tím, že zájem ze strany veřejnosti se nejspíš ukáže v následujících dnech, kdy lidé začnou stromky postupně odstrojovat a začne klasický svoz těch řezaných. Ten je v Čáslavi naplánovaný na 10. a 24. ledna a svážet budou technické služby pouze stromky od kontejnerových stání. K odložení stromků lze využít i sběrné místo, nebo hnědou bio popelnici.

Mezi poli za čistírnou odpadních vod na Karlově leží i hromady nebezpečného odpadu. Město ho chce co nejdříve zlikvidovat.
Foto: Na Karlově někdo založil černou skládku, vysypal tam i nebezpečný odpad

V Kutné Hoře zajistí svoz stromků firma MVE Plus a to ve dnech 9. a 23. ledna. Lidé mohou stromky odkládat na travnaté plochy vedle kontejnerových stanovišť. Mimo svoz je možné odnášet stromky i do sběrného dvora nebo do kompostárny firmy ZERS v Neškaredicích.