„Prodej jsme schválili do výlučného vlastnictví firmy Kutnohorská stavební za cenu 3,03 milionů korun,“ uvedl starosta města Josef Viktora (ANO).

O tom, jaké byty firma v domě vybuduje, zatím rozhodnuto není. „Požadavkem města při výběrovém řízení bylo zřízení malometrážních bytů pro seniory, alternativně startovacích bytů pro mladé rodiny. Z tohoto požadavku vyšel i náš záměr – studie. O konkrétním řešení rozhodne zájem budoucích klientů,“ sdělil jednatel společnosti Kutnohorská stavební Jaroslav Hádek.

Podle něj přichází v úvahu rovněž kombinace obou možností. „To znamená, že v prvním patře by vznikly byty pro seniory, ve druhém patře a podkroví byty pro mladé rodiny. Počítáme přibližně s 10 byty o velikosti 2+kk,“ doplnil jednatel s tím, že o podrobnostech bude ještě firma jednat se zástupci města.

Firma předpokládá zpracování projektu a vydání stavebního povolení do konce prvního pololetí příštího roku, samotnou realizaci pak přibližně do dvou let od zahájení.

Na sociálních účelech zastupitelé už netrvají

Naději na rekonstrukci oživení má nyní i další bolavá pata města – objekt bývalé základní školy v Malíně. Zastupitelé schválili prodej budovy včetně pozemků za nových podmínek. Potencionální zájemci už nebudou muset objekt zrekonstruovat pouze pro využití pro sociální účely.

Tuto podmínku zastupitelé po opakovaném neúspěšném prodeji zrušili. „Je to dlouhodobá anabáze, šestkrát se prodávalo bez úspěchu. V tuto chvíli máme dva vážné zájemce, osadní výbor s oběma souhlasí, výběr bude na nás,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Zcela zásadní změnou oproti předchozím šesti výběrovým řízením bude, že se bude nabízet k prodeji budova a vedlejší pozemek zároveň, nikoliv postupně. „Toto doporučil i městský architekt. V předchozích výběrových řízeních se prodávalo vždy ve dvou etapách. V první etapě pozemek s budovou a ve druhé, po splnění určitých podmínek, se mohl kupující ucházet i o druhý pozemek, tedy zahradu za školou,“ připomněla zásadní změnu v připravovaném výběrovém místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová (STAN – Šance pro Kutnou Horu).

Nové výběrové řízení včetně kritérií a ceny ale zatím vyhlášeno nebylo. „To bude schvalovat rada města. Předpokládám, že budeme projednávat 2. prosince,“ doplnila Doušová.