„Situace je taková, že se obyvatelům nynější postup nelíbí. Mají řadu obav, například, že údaje uvedené ve vyjádření v projektu, jsou napsány s cílem, aby byl schválen, ale v budoucnu bude vše jinak," popisuje náladu obyvatel obce starosta Miroslav Mejdrech.

Podle jeho slov nyní bude záležet pouze na krajském úřadě, jaké vydá rozhodnutí. Lidé jsou však stále nespokojení, a to i přes to, že byla zorganizována exkurze k dvěma již existujícím bioplynovým stanicím.

„Ti, co se chtěli podívat, měli možnost se blíže seznámit s technologií. Někdo však stavbu nechce a ani nechce vidět, jak to vypadá, ale možnost se informovat byla," popisuje výsledky exkurze Mejdrech.

Podobné setkání se uskutečnilo již loni. Investor předložil hodnocení vlivů na životní prostředí, ke kterému se vyjádřili i občané. Krajský úřad si poté nechal vypracovat další nezávislý posudek, jenž se projednával na setkání před několika dny.

Občanská sdružení jde do boje

Obyvatelé se však nevzdávají, jak potvrzuje Romana Navrátilová z Hostovlic: „Podáme další petici a založíme občanské sdružení, jež se bude angažovat proti stavbě bioplynové stanice."

Podle jejích slov bylo podáno již řádné oznámení o vzniku občanského sdružení na ministerstvu vnitra. Nyní se čeká na uplynutí desetidenní lhůty a pak již bude cesta k opozici proti stavbě otevřena. Starosta je s petičníky za jedno a též se mu plánovaná stavba nelíbí. „Nyní plníme roli moderátora, ale zastupitelstvo udělalo rozhodnutí, že budeme hájit požadavky spoluobčanů," říká starosta Hostovlic.

Řešených problémů je několik

„Středočeský kraj zřejmě nebral zřetel ani na to, že to tu lidé nechtějí a stavba se má nalézat 80 metrů od obytné zóny," připomíná některé z problémů Romana Navrátilová. Ty vycházejí z obav obyvatel, které zahrnují zápach z provozu, zhoršení kvality životního prostředí v okolí bioplynové stanice, zničení rázu vesnice nevzhlednou stavbou či zvýšení poštu nákladních vozidel obci.

Přes všechny tyto negativní dopady projekt podle zpráv vydaných krajem splňuje zákonné normy. Konečný rozsudek nad výstavbou však bude teprve vynesen.

Autor: Jiří Kalát