„Dne 21. listopadu ve 13 hodin starosta města Vlastislav Málek telefonoval s ředitelem státního podniku Diamo panem Tomášem Rychtaříkem ve věci likvidace kalů z ostravských lagun Ostramo. Pan ředitel informoval starostu, že na základě jednání vedených na Ministerstvu financí České republiky, dal státní podnik Diamo pokyn společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., aby tato společnost vypracovala dodatek projektu týkající se likvidace zbývajících 70 000 tun kalů ostravských lagun tak, aby v něm nefigurovala skládka v Čáslavi jako mezideponie kalů, které budou likvidovány postupně v tlakové plynárně ve Vřesové,“ stojí v prohlášení čáslavské radnice. 

Ve vyjádření je také uvedeno, jaký by měl být následující postup. Ve chvíli, kdy bude dodatek k projektu zpracován, přijdou na řadu dotčené orgány, které by jej měly odsouhlasit. Jsou jimi Ministerstvo životního prostředí České republiky, supervizor projektu a Ministerstvo financí České republiky. Po tomto schválení by skládka v Čáslavi již neměla být dále využívána ani k ukládání filtračních hlinek, ani jako mezideponie kalů. Ty by měly být zlikvidovány v tlakové plynárně ve Vřesové.

„Vnímáme to jako velký posun směřující k pozitivnímu konci, z čehož máme pochopitelně radost,“ uvedl jménem čáslavské radnice tiskový mluvčí rady města Filip Velímský. Zdůraznil ale, že o definitivním rozhodnutí  by mělo být vedení města informováno do do konce listopadu. Totéž konstatoval i ředitel provozovny v Čáslavi Radek Doležal.

„Samozřejmě bychom přivítali, kdyby se do Čáslavi už žádný odpad z ostravských lagun nevozil, ale dokud to nebude podepsané černé na bílém příslušnými orgány, je předčasné cokoliv předjímat,“ řekl Doležal k aktuální situaci ohledně možného navážení nadbilančních kalů na místní skládku. 

Den otevřených dveří

Na té se ve čtvrtek 22. listopadu konal den otevřených dveří, jenž byl původně naplánovaný na červen, ale z bezpečnostních důvodů byl tehdy zrušen. Zájemci si mohli prohlédnout celý areál skládky, po kterém je přepravovala speciální dodávka, včetně třídící linky. Fotit, či pořizovat audiozáznamy bylo ale zakázáno i novinářům.

Třídící linka je v provozu od roku 2011 a umožňuje třídění a lisování druhotných surovin. V minulém roce s se na lince vytřídilo 1400 tun plastu, 4200 tun papíru a 50 tun tetrapaku. Právě nakládání s plasty je podle Doležala celosvětový problém, planeta je jimi zahlcena.

Jedna ze zajímavostí, která na exkurzi zazněla, byla informace o recyklaci papíru. Nejkvalitnější papír zpracovaný přím o ze stromu se používá na nápojové kartony, v druhém stádiu recyklace je používán jako novinový papír. Papír lze recyklovat celkem osmkrát, přičemž po poslední fázi recyklace je papír určen například na vajíčkové kartony.

Provoz skládky v Čáslavi je schválen do roku 2030, dalších třicet let je povinná následná péče. V současné době se pravidelně monitoruje jak stav spodních vod, tak ovzduší.