Setkání bude také příležitostí k prezentaci druhého knižního vydání jejích beletrizovaných vzpomínek s názvem „Přepsali se a tak jsem tady Příběh Dagmar Lieblové", jejichž spoluautorem je Kutnohorák Marek Lauermann.

Vzpomínky Dagmar Lieblové nejsou nijak přikrašlované odstupem času. Podávají svědectví o tehdejší době. Pojednávají nejprve o životě asimilované židovské komunity v předválečném Československu, později o dětském pohledu na život v Terezíně a následně o útrapách v koncentračních táborech Osvětim a Bergen-Belsen.

Název knihy „Přepsali se a tak jsem tady" předjímá, jak se Dagmar Lieblové podařilo dostat z Osvětimi. Život jí totiž zachránila administrativní chyba. Někdo totiž do dívčina osobního dokumentu omylem napsal jiné datum narození místo roku 1929, tam byl zaznamenán rok 1925. V okamžiku, kdy se chystaly selekce práce schopných, byla vybrána, i když jí v té době ještě nebylo nacisty požadovaných 16 let. To ji uchránilo od smrti v plynové komoře. „Jsem tady vlastně omylem," říká dodnes Dagmar Lieblová a jako povinnost cítí šířit své svědectví za všechny příbuzné, kteří neměli možnost se vrátit. V roce 1993 se tak stala spoluzakladatelkou Terezínské iniciativy a nyní je její předsedkyní. Jako pamětnice se účastní řady přednášek pro žáky a studenty škol a tyto besedy jsou pověstné svou poutavostí a také věcností s jakou Dagmar Lieblová o svých osudech z druhé světové války vypráví.