Mši před zcela zaplněným kostelem sloužil arciděkan Vladislav Brokeš. Příchozí si mohli z kostela odnést do svých domovů betlémské světlo a také prohlédnout starobylý svatojakubský betlém.

Štědrodenní otužilecké plavání v Čáslavi.
Nová tradice? Čáslavští otužilci se ponořili do ledové vody rybníku Homolka