Hromnice je označení svátku slaveného 2. února, kterému v křesťanství odpovídá svátek Uvedení Páně do chrámu. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den. Hromničky dávali lidé do oken na ochranu domácnosti před bleskem, který způsoboval požár nebo usmrcoval lidi a dobytek. /Zdroj: Wikipedie/

Instalování restaurovaných oltářních obrazů Petra Brandla a F.X. Palka v kostele sv. Jakuba, Kutná Hora, 31. ledna 2023.
Brandl a Palko jsou zpátky. Obrazy mistrů se vrátily na oltář kostela sv. Jakuba