„Umístit se podařilo všechny zájemce o nástup do první třídy v Kutné Hoře. Zapsány jsou i všechny ukrajinské děti ve věku dovršených 6 let do 31. srpna 2022, které přišly ke zvláštnímu zápisu 10. června,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr (Piráti), který má na starosti školství.

Podle něj lze ale ještě očekávat další zájemce. Českých prvňáčků je podle poslední aktualizace 246, ukrajinských 19.

„Zatím nemusíme vytvářet homogenní ukrajinské třídy. Pro děti to nepovažuji za vhodné z hlediska procesu integrace a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stále ještě nevydalo metodický materiál, podle kterého by se zřizovaly,“ doplnil místostarosta.

Pokud by se přece jen nepodařilo některého prvňáčka v rámci kutnohorských základních škol umístit, muselo by město hledat náhradní řešení. „Zatím k tomu nedošlo, ale pokud by to někdy hrozilo, budeme muset hledat v ostatních školách v ORP a nějak je tam dopravovat, ale věřím, že to nebude nutné, že to zvládneme,“ dodal Šnajdr.

Počet dětí v prvních třídách v Kutné Hoře je letos rekordní. Například ve školním roce 2020/2021 v kutnohorských základních školách zřizovaných městem přivítali v prvních třídách celkem 212 dětí. 

Počty dětí v prvních třídách v Kutné Hoře pro školní rok 2022/2023 (data k 15. červnu 2022):

Celkem 246 českých dětí + 19 ukrajinských dětí = 265 dětí – nově ve 12 prvních třídách. (4 první třídy má ZŠ Žižkov, 3 ZŠ T.G. Masaryka, 3 ZŠ Jana Palacha a 2 ZŠ Kamenná stezka).

Ukrajinské děti jsou rozděleny následovně: 4 ZŠ Jana Palacha, 4 ZŠ T. G. Masaryka, 8 ZŠ Kamenná stezka a 3 ZŠ Žižkov.