V roce 1939 byly nacisty uzavřeny vysoké školy a mnoho studentů pak bylo posláno do koncentračního tábora a někteří i popraveni. V roce 1989 studentská demonstrace vedla k pádu komunistického režimu a obnovení demokracie.

Oslavy 17. listopadu V Kutné Hoře připravuje Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora ve spolupráci s kutnohorskými středními školami a proto se o průběh postarají hlavně studenti z Církevního gymnázia, Gymnázia Jiřího Ortena, SOŠ a SOU řemesel a střední průmyslové školy.

Hlavní částí oslav bude průvod městem. Zastaví se na čtyřech místech, kde proběhne vždy jedno divadelní nebo hudební vystoupení.

Studenti rozdají svíčky a trikolóry

Program začne malým happeningem v 16.30 hodin u sochy T. G. Masaryka. Při kávě a čaji zazní písničky od Karla Kryla nebo Jaroslava Hutky v podání žáků Základní umělecké školy Kutná Hora. Studenti budou rozdávat svíčky a trikolóry, spolu se zástupci města budou položeny kytice k památníku prvního československého prezidenta.

Průvod pak vyjde od jeho sochy na Palackého náměstí, dále na náměstí Národního odboje a poté chrámu sv. Barbory. Účastníci průvodu budou moci položit svíčky u lípy 17. listopadu ve Vorlíčkových sadech. Poté se průvod za zvuku varhan přesune do chrámu sv. Barbory, kde pěvecký sbor Gaudeamus pod vedením Zdeňka Licka zazpívá českou hymnu a píseň Modlitba pro Martu.

Průvod ukončí arciděkan Jan Uhlíř spolu se studenty průvod ukončí. Před chrámem bude pro všechny připraveno malé občerstvení a v osm hodin budou oslavy pokračovat v klubu Česká 1, kde zahrají Vinc a Vilémova kapela.