Přehlídka škol je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol, učňům a jejich rodičům, výchovným poradcům, ale i dalším zájemcům o středoškolské studium, kterým vzdělávací zařízení představí své studijní programy a sdělí podrobnosti o podmínkách přijímacího řízení.

Chybět nebudou ani specialisté z Úřadu práce ČR. Poradí zájemcům, jak nejlépe vybrat vhodné povolání a jak se zorientovat v široké nabídce škol.

„Nabídka i složení zúčastněných vystavovatelů jsou opravdu široké a návštěvníci veletrhu si mohou vytvořit přehled nejen o učebních a studijních oborech, možnostech studia a podmínkách přijímacího řízení, ale získají i důležité informace ze strany zaměstnavatelů, o jejich potřebách a požadavcích na budoucí zaměstnance,“ uvedla ředitelka kutnohorského úřadu práce Iva Pospíšilová.