Odpolední program na náměstí doplnilo hudební vystoupení tria Happy Christmas Band nebo dětí z Mateřské školy Kytička v Benešově ulici.

Proslov před zaplněným náměstím přednesli starosta města Josef Viktora a arciděkan Jan Uhlíř.