Jedná se o studentský svátek, a proto se o průběh postarají hlavně studenti z Církevního gymnázia, Gymnázia J. Ortena, SOŠ a SOU řemesel a Střední průmyslové školy Kutná Hora. Hlavní částí oslav bude průvod městem, během něhož jsou plánována čtyři zastavení. Na každém z nich bude připraveno divadelní nebo hudební vystoupení na různá témata, například svoboda či láska.

Program bude zahájen v 16.30 happeningem u sochy T. G. Masaryka před Vlašským dvorem, kde zazní písničky například od Karla Kryla v podání žáků základní umělecké školy. Studenti zde budou rozdávat svíčky a trikolory.

Oslavy oficiálně zahájí o půl hodiny později na stejném místě, kdy za účasti zástupců města budou položeny květiny k památníku T. G. Masaryka. Průvod vyjde na Palackého náměstí. Další zastavení bude na náměstí Národního odboje, třetí na rohu Barborské a Smíškovy ulice a cílem průvodu budou schody u chrámu svaté Barbory.

Svíčky bude možné položit u lípy 17. listopadu ve Vorlíčkových sadech. Průvod pak zamíří do chrámu svaté Barbory, kde pěvecký sbor Gaudeamus zazpívá českou hymnu a píseň Modlitba pro Martu. P. Jan Uhlíř spolu se studenty průvod ukončí.

Oslavy budou pokračovat od 20 hodin v klubu Česká 1 vystoupením Vince a Vilémovy kapely.