„Objekt bude v budoucnu sloužit jako školící tréninkové centrum a výcviková základna Policie ČR. Nejen policistům, ale i subjektům státní správy a veřejnosti, poskytne potřebné podmínky pro organizaci didaktických, tréninkových i mezinárodních výcviků, pořádání konferencí, cvičení, školení policistů a policejních instruktorů, vzdělávací činnosti v rámci celoživotního vzdělávání,“ uvedla za Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy Ivana Ježková.

V současné etapě se jedná o rekonstrukci budov k zajištění ubytování, výcviku, školení a konferenčních prostor. Vedle budov dojde i na rekonstrukci vjezdu do areálu, úpravě zpevněných ploch, rekonstrukci oplocení, inženýrských sítí a sadovým úpravám.

Novostavbou v areálu bude nový venkovní multifunkční cvičební polygon, jehož parametry by měly být srovnatelné s překážkovou dráhou využívanou v rámci NATO.

Potřeba specializovaného policejního vzdělávání v kvalitních školících, konferenčních a výcvikových prostorech vznikla již před několika lety vlivem dynamicky se vyvíjející bezpečnostní situaci ve světě. Na tento nepříznivý vývoj musí bezpečnostní složky, a to nejenom v České republice, samozřejmě pružně a efektivně reagovat.

Již v roce 2017 tedy vedení Policie ČR a zejména vedení Útvaru policejního vzdělávání vedlo diskuzi o místě a charakteru takového objektu. „Nevyužívané budovy bývalých chátrajících kasáren se pro realizaci záměru přímo nabízely. V roce 2018 již probíhaly přípravné fáze od studií využitelnosti, vypořádání majetkových vztahů až po investiční záměr. Následovala příprava k vyhotovení projektové žádosti k přestavbě budov. Vzhledem k vysoké finanční náročnosti bylo ale od počátku zřejmé, že k realizaci projektu je nezbytně nutné zajistit jeho financování, což se podařilo prostřednictvím Fondů EHP a Norska,“ doplnila Ježková.

Projektová žádost byla schválená 17. července 2020. Náklady na výstavbu nového školícího střediska se vyšplhají na 100 milionů korun, z toho přibližně tři čtvrtiny půjdou z grantu norských finančních prostředků, zbytek ze státního rozpočtu.

Stavební část projektu je plánována od září 2021 do konce roku 2022.