Letos to bude už podruhé, kdy se nad návrhem územního plánu sejdou, poprvé se tak stalo na konci května. Už po tomto setkání ale došlo v návrhu územního plánu k významným změnám. Jeho aktuální podobu lidé naleznou na webových stránkách města, nebo jim je k dispozici k nahlédnutí na kutnohorském městském úřadě na odboru regionálního rozvoje a územního plánování.

Podat připomínky k aktuální podobě návrhu budou moci lidé do týdne od veřejného projednávání. Zpracování nového územního plánu Kutná Hora  je spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Město Kutná Hora patří k nejstarším městským osídlením českého státu. Díky tomu, že je zapsaná na listině světového, kulturního a přírodního dědictví UNESCO je také významnou turistickou destinací.