Jak běžel čas, mnohé z kronik jsou již historickými prameny mapujícími proměny obce v průběhu nekolika generací. Na víkendové výstavě v budově staré školy, však byly k vidění rovněž dokumenty obce z přelomu století, zapůjčené kutnohorským archivem. Sám devětasedmdesátiletý malešovský kronikář je již rozhodnut předat v příštím roce svou práci mladším.