Vystoupení Radka Polácha bylo poslední přednáškou před letními prázdninami Včely Čáslavské pro členy a veřejnost. Šlo také o doprovodnou akci k výstavě Klobouky a jiné pokrývky hlavy, která je přístupná od 14. června ve Výstavní síni na náměstí Jana Žižky z Trocnova.

Regionální historik, autor a grafik katalogů výstav Radek Polách je kurátorem sbírek Muzea Novojičínska a také zaměstnancem Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské univerzity. Působí jako koordinátor revitalizace Hückelových vil v Novém Jičíně. Věnuje se dějinám a činnosti novojičínské Hückelovy továrny na výrobu klobouků, dnešního Tonaku. Ten byl ve své době největší továrnou ve svém oboru na světě. Je autorem mnoha publikací a odborných příspěvků v oblasti kultury a památkové péče. Kromě cestování se zajímá o historii se specializací na Nový Jičín a jeho kloboučnickou tradici.

Polách je odborníkem nejen na samurajské helmy, ale také na výzbroj a výstroj, procestoval Japonsko. A právě proto dostal od starosty Včely Čáslavské Filipa Velímského něco jako „bojový“ úkol. Ve sbírkách čáslavského městského muzea se totiž nacházejí dva skvostné kousky samurajské zbroje, které získal již zakladatel muzea Josef Kaunický. Přivezl je z Londýna, kam je dopravila loď přímo z Japonska. A právě rozluštění původu a staří těchto vzácných artefaktů se ujme odborník na slovo vzatý, Radek Polách.